Att gå i skolan både som minderårig, tonåring eller vuxen kan för många kännas självklart att klara av. En del har dock vissa svårigheter som funktionshinder i både fysiska eller psykiska tillstånd och kan behöva stöd när de går i skolan. Det finns många olika former av hjälpinsatser i form av assistans, hjälpmedel eller att få tillgång till eget rum om behovet finns.

Skolstöd och smarta kontor att hyra i Stockholm

Många elever med en diagnos och tillstånd inom NPF som står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kan ha det svårt att anpassa sig till skolgången. Då kan det behövas eget rum att studera i om man har svårt för röriga miljöer, eller tillgång till en assistent. Dock kan man även som skola få smarta vägledning genom pedagogens tips hur man minskar behovet genom struktur i skolan och med en god vägledning. När det kommer till struktur är det viktigt att skolor har bra kontor för att ha en effektiv administrativ funktion. Om skolans lokaler inte räcker till för den administrativa delen, kan man hyra smart kontor i stockholm på ett flertal platser. Fördelen med att bli medlem i en verksamhet som hyr smarta kontor är att man får tillgång till färdigmöblerade kontor med skrivbord, stolar, konferenslokaler, samt att det ingår fina frukostar! Tack vare att man hyr kontorslokaler, kan skolan till exempel ha tid och råd att satsa mer på bra läs- och skrivverktyg, samt satsa på att utbilda lärarna i hur man hanterar elever med särskilda behov i skolan.

Pedagogiskt och handikappanpassat stöd

Har man ett fysiskt handikapp, ska man ansöka om stöd genom att först kontakta en läkare som kan förskriva hjälpmedel till skolgången. Det som sedan är viktigt är att man kontaktar skolan och ser över miljön, samt vilken anpassning som skolan är skyldig att ordna. Det är skolans ansvar att se till så att skolgången underlättas för den funktionsnedsatta eleven och främja det speciella behovet. Något som även är viktigt när det kommer till elever med diagnoser som ADHD, ADD, Aspberger och autism är att skolan är väl införstådd i diagnosen och att man har en tydlig kommunikation med skolan och lärare. Har man diagnosen autism kan sjukdomen variera från mild till mer svårt autism. Då kan det behövas bra tips och stöd för elever med autism som skolan ska tänka på. Är man förälder till ett barn med autism är det också viktigt att tänka på faktorer som hur skolan är utformad och att se till så att lärarna skapar en god miljö för barnet. Sitter man i rullstol måste det finnas ramper och hiss om skolan har fler våningar, eller att det finns tillgång till enskilt rum om en elev behöver mer lugn och ro i sina studier. Alla elever har en laglig rätt till specialstöd i skolan om behovet finns och för att kunna känna sig jämlika på lika villkor som alla andra elever.