Om du studerar på högskola eller Komvux behöver du betala för dina skolböcker och det kan bli dyrt. Litteratur är å ena sidan grunden för dina studier och nödvändiga för att du ska klara skolan, å andra sidan kommer du inte att läsa varje sida i alla böcker. Du ska nu få tips på hur du kan spara in pengar på din studentlitteratur, utan att missa viktig kunskap.

Vilka böcker är viktiga?

I alla kurser finns det alltid böcker som är viktigare än andra, och även viss litteratur som du kommer ha nytta av i arbetslivet; eller helt enkelt vill ha kvar. Innan du köper dina skolböcker bör du jämföra litteraturlistan med uppgifterna. Om möjligt, hör med din blivande lärare eller en student som redan avklarat kursen, vilket av allt studiematerial som verkligen är värt att äga. Om du bor nära en större bokhandel kan du också gå till bokaffären, leta upp böckerna och titta på dem. Bläddra lite och försök få en känsla för vilka böcker som du tycker om.

Köp begagnat

Begagnatmarknaden inom studentlitteratur, både för högskola och Komvux, är stor. Du kan ibland hitta någon som säljer alla böcker till en kurs på en sajt för begagnade böcker, på Blocket eller Facebook. Innan skolterminen startar brukar det också vara möjligt att köpa litteratur till vissa program på skolan – kolla vad som gäller på din blivande institution.

Låna på biblioteket

Det är många studenter som inte vet om att de kan låna alla böcker på biblioteket. Alla högskolebibliotek har de böcker som du behöver, men konkurrensen om dem är stenhård, och självfallet kan du inte låna dem en hel termin. Det kan då vara lättare att låna böckerna via ett vanligt kommunalt bibliotek. Bibliotekarierna kommer beställa hem boken åt dig, alldeles gratis! Lånetiden för studentlitteratur är sällan längre än två veckor, men du kan ibland låna om boken och de flesta böcker används bara under en kortare tid. Om du läser ett ämne som historia kommer du också upptäcka att flera av böckerna som du behöver redan finns på ditt lokala bibliotek.

E-böcker

Om du inte kan få tag på den bok som du behöver kan du kolla om den finns som e-bok. Vissa e-böcker är billigare än trycka böcker, men du kommer att få betala mer för en e-bok, än om du köpt den på begagnatmarknaden.

Fotografera av böckerna

Ett sätt att skaffa sig litteratur helt gratis, är genom att låna en bok och fotografera av den. Det tar förvisso lite tid, mellan 20-60 minuter per bok, men om du har mer tid än pengar är det ett smart sätt att införskaffa böckerna på. Tänk på att också ta kort på framsidan och sidan med information om bokförlag och tryckår. Det är också klokt att ta en bild på både kapitelindelningen längst fram, ordlistor och samt innehållsförteckningen längst bak – så hittar du snabbt vad du letar efter. Tänk dock på att om du läser ett program som juristlinjen på Uppsala Universitet, så behöver du kunna ta med dig dina böcker till tentan och då fungerar inte avfotograferade böcker på iPaden.