Idag är elever allt mer bekanta med teknik och att använda detta i sitt lärande. Även om det finns vissa skolor som vill reducera skärmtiden så vet man att teknik endast kommer bli ett allt mer bekant sätt att undervisa på. Detta gäller både för användning av mobiltelefoner, datorer och surfplattor. Hur kommer detta påverkas via e-learning?

E-learning är det nya sättet att undervisa på

Det är ingen hemlighet att dagens elever är mycket tekniskt kunniga redan vid tidig ålder och att befintlig generation, samt kommande, förlitar sig starkt på smarta enheter. Detta gäller inte bara för att kommunicera med vänner utan också för att lära sig och utföra skolarbeten. Självklart finns det föräldrar och lärare som försöker begränsa skärmtiden speciellt för ungdomar i skolåldern.

Men när det gäller att just lära sig så bör man antagligen anamma det motsatta tänket, med mer introduktion för E-learning då det kan ha en mycket positiv påverkan på elevers lärande, specifikt för distanslektioner. Oavsett om man som lärare eller förälder vill öka eller minska tiden framför en skärm för barn och ungdomar så kommer man behöva följa med in i framtiden och anamma tekniken, då dess utveckling är ett faktum.

Hur kan E-learning fungera?

Att utbilda sig på distans kanske inte är för alla ännu, men det är ingen hemlighet att elever utsätts för teknik som bärbara datorer och surfplattor varje dag , så att använda dessa enheter för att lära sig är något som många lärare stöttar. Det gäller helt enkelt att anpassa sig till nutidens generation och teknikens framgång. Vissa skolor försöker ta fram undervisningsunderlag som kan fungera oavsett vart man befinner sig och skall kunna anpassas efter elevens behov.