Idag kan du bo nästan var som helst och ändå gå skola och utbilda dig till ditt drömyrke. Du kan både studera på Komvux och högskola på distans, både för att läsa in gymnasiekompetens, gå kurser, men också hela utbildningar.

Läsa på distans

Att läsa på distans innebär att du studerar hemifrån och har kontakt med din skola via nätet. Vissa kurser och utbildningar har obligatoriska träffar, vilket innebär att du måste åka till skolan och delta i lektioner en eller ett par gånger i månaden. Andra kurser sker helt och hållet på distans, utan att du träffar vare sig studiekamrater eller läraren fysiskt. På distansstudier brukar man däremot ha obligatoriska lektioner via nätet. Det innebär att du kopplar upp dig mot en särskild länk och sedan deltar i ett virtuellt klassrum; ofta kan du se din lärare och ibland också dina studiekamrater. I de virtuella klassrummen kommunicerar ni antingen genom att skriva eller tala. Det brukar också finnas forum för kursen som du läser, där du både kan diskutera med de andra studenterna och ställa frågor till läraren. Grundbulten i distansstudier är inlämningsuppgifter och på vissa utbildningar också prov.

Självstudier

För att studera på distans krävs det självdisciplin: du lägger upp din egen dag och det är ingen annan än du själv som ser till att du gör uppgifterna. För att trivas med distansstudier bör man tycka om att arbete självständigt – i alla fall om du ska klara av en hel utbildning eller studera på heltid.

Distansstudier ger möjlighet att bo kvar där man bor och samtidigt kunna skaffa sig en utbildning. Det är lättare att kombinera jobb med distansstudier, än att jobba samtidigt som du studerar på vanligt Komvux eller högskola, då du inte har schemalagda lektioner under dagen.