Det finns många byaskolor i Sverige, men inte lika många som förr i tiden, p.g.a. urbaniseringen. Finns det fördelar med byskolor gentemot de större skolorna?

Den lilla skolan

I en byskola känner oftast alla elever och lärare varandra – även om de inte går i samma klass eller den vuxna arbetar i barnets klassrum. I byskolor, och även i mindre friskolor, blir det ofta en stark gemenskap och omsorg om varandra – elever och lärare känner att de hör ihop. Det är ofta också lugnare på mindre skolor, vilket passar barn med särskilda behov bättre. Barn som har särskilda behov behöver en lugnare skola med mer vuxennärvaro, för att deras potential ska komma till sin rätt.

Den lilla gemenskapen

En nackdel med den mindre skolan är att eleverna inte har lika många klasskamrater att välja mellan. Det här är sällan ett problem, men om alla utom en elev är sportintresserade i en klass, så kan den eleven känna sig utanför. I en mindre skola brukar det dock vara mindre av gruppbildningar och eleverna kan känna sig friare att vara sig själva, vilket gör att även den som inte har samma intresse som de andra kan vara en del av gemenskapen.