Vare sig det gäller barn, tonåringar eller vuxna är motivationen en av faktorerna som får exempelvis studierna, jobbet eller träningen att bära eller brista. Det brukar vara okej att sätta igång med olika saker men kan vara väldigt svårt att upprätthålla. När det handlar om skolan minns du säkert själv hur vissa lärare var upplyftande medan andra fick dig att tappa intresset totalt för olika ämnen.

Förutom läxläsning finns det ett flertal sätt att motivera barnen att plugga på som kan vara mycket hjälpsamma när just motivationen sinar. De här metoderna kan lika väl anammas för vuxna och kan vara värdefulla verktyg senare i livet.

Skapa intresse

Barn har en tendens att gå upp totalt i olika ämnen. Plötsligt vill de veta allt om dinosaurier, Zlatan eller planeter. Du kan motivera rejält genom att ge dem bra böcker då läsning är enormt uppskattat, särskilt om barnen själva får följa med till biblioteket. Poängen är inte nödvändigtvis att boken är pedagogisk utan det handlar mer om att få dina barn att skapa en kärlek till litteratur.

Film är ett annat, ofta underskattat, sätt att motivera på. Genom att låta barnen se filmer som på något vis anknyter till olika skolämnen skapas ett intresse naturligt. Nästa gång du ska bort och vill anlita en barnvakt i Stockholm kan du se till att barnen får göra något extra roligt, exempelvis att se en film om spännande resor (geografi), Asterix (historia) eller djur och natur och sedan berätta för dig om det de sett.

Som förälder är det också viktigt att hålla bra konversationer med barnen där de får uttrycka sig ordentligt och känna sig hörda. I stressiga tider kan det vara lätt att missa gyllene tillfällen till verkliga samtal, där barnen får berätta hur de känner. I bland kan också mutor motivera, men det är en kortsiktig lösning som passar bättre för specifika tillfällen, exempelvis en extra timmes plugg inför ett prov.