Det finns ingen genväg, att få höga betyg i skolan är ett hårt arbete och kräver flitigt pluggande. Men det finns så klart en hel del olika knep att ta till för att få bra studieresultat. Vi fungerar alla olika och lär oss på olika sätt så det är viktigt att hitta den studieteknik som passar en själv bäst. Nedan följer några tips som kan vara värda att testa.

Skriv och läs!

Att anteckna är ett mycket effektivt sätt att lära sig saker på. Anteckna under lektioner och föreläsningar och när du kommer hem kan du läsa igenom och eventuellt renskriva dina anteckningar. När du tar in kunskapen på flera olika vis (lyssna, skriva, läsa) är det lättare att komma ihåg det.

Ett annat tips är att efter att du har läst en eller flera sidor, eller ett helt kapitel, lägger ifrån dig boken och skriver en sammanfattning av det du kommer ihåg från när du läste den.

Om du pluggar språk har du en stor fördel om du läser mycket skönlitteratur, oavsett om det är ditt modersmål eller ett helt nytt språk för dig. Välj då böcker med den svårighetsgrad som passar dig. Det är viktigt att du inte väljer för svåra böcker eftersom det då är lätt hänt att det blir för svårt och att du tappar sugen.

Läxhjälp

Läxhjälp är inte bara till för de som har svårt i skolan, läxhjälp kan även hjälpa dig som redan har bra betyg men vill ha högre. En läxhjälpare kan hjälpa dig med att strukturera upp ditt pluggande, peppa dig när motivationen tryter, vara ett bollplank och ge dig nya infallsvinklar.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är någonting som förbättrar ens koncentrationsförmåga avsevärt. Du blir också piggare av det. När det känns trögt med pluggandet och du känner dig trött, ta en promenad eller löprunda och återgå till pluggandet med nya krafter.