I Sverige har vi det väl förspänt när det gäller utbildning och studier. Grundskolan är som bekant helt gratis för alla barn och ungdomar precis som på många ställen i världen. Det som sedan skiljer Sverige från många andra länder är tillgången till kostnadsfri vidareutbildning. I vårt land är de flesta universitets- och högskoleutbildningar gratis. Många av dem ger även studenterna rätt att ansöka om studiemedel och studiebidrag, pengar som ska betala för kost, logi och andra levnadskostnader under studietiden.

Det finns dock kurser och utbildningar som inte innefattas av det statliga studiestödet. Det är vanligt att utbildningar som kostar pengar vill ha hela kursavgiften inbetald vid kursstart och det kan röra sig rätt stora summor. Om du vill läsa en kurs eller utbildning som inte ger dig rätt att ansöka om bidrag från CSN finns det andra sätt att få ihop pengar till kursavgiften. Ett sätt är att ta ett privatlån i en storlek som matchar kursavgiften. Har man inga sparade pengar eller någon närstående som kan hjälpa en så är det ofta den enda utvägen.

Vill du inte ta fullt studiestöd från CSN eller om du vill kunna betala av på ett lån under studietiden så kan det vara läge att leta efter ett extraarbete. Många studenter kan styra över sin egen tid eftersom stora delar av utbildningarna sköts via självstudier – majoriteten av studietimmar spenderas alltså inte i skolan utan är ditt eget ansvar. Alltså kan du med fördel ta ett jobb och arbeta extra samtidigt som du pluggar.