Vilken yrkesbana ska du välja? Vilken skola ska du gå? Omgivningen har alltid påverkat våra val på olika sätt, både utifrån vilka förutsättningar som finns, men också genom våra egna och andras förväntningar.

Omgivningens påverkan – förr

Vi blir alla påverkade av andra människor och självklart också när det gäller vilket slags jobb som vi ska välja. Förr i tiden ärvde ofta barn sina föräldrars arbeten, då många var bönder eller hantverkare – vilket också var en trygghet då det inte fanns samma möjligheter och skyddsnät som idag. Efter industrialismens intåg fortsatte barn att gå i sina föräldrars fotspår, då vi levde i ett utpräglat klassamhälle och de flesta inte hade möjligheten att välja vad de ville göra. Även när utbildningsmöjligheterna blev större, under 60- och 70-talet, var det fortfarande vanligt att välja liknande utbildningar som sina föräldrar, särskilt för killar. För tjejer var det lite annorlunda då deras mödrar antingen arbetat på gården, varit hemma eller haft deltidsjobb – självklart med undantaget för lärarinnor och sjuksköterskor, där också döttrarna ofta följde i moderns spår.

Omgivningens påverkan – idag

Idag kan alla välja fritt vad de vill utbilda sig till och jobba med. Om barn förr i tiden ofta valde samma yrkesbana som sina föräldrar, är det idag nästan tvärt om. Det är många unga som säger att de inte ska jobba med samma slags jobb som sina föräldrar; också för att de vill vara självständiga och uppleva att de gör ett eget val.

Internets påverkan

 

Många unga upplever att det idag finns så många valmöjligheter att de blir stressade: 10-20 olika gymnasielinjer, hundratals universitetskurser, intressanta yrkesutbildningar och över 190 länder att besöka. Vi lever också i ett samhälle där du ska vara ett varumärke, finnas på nätet och vara lyckad – vilket skapar än mer press och stress, särskilt för yngre personer.

Om föräldrarna förr hade mycket inflytande och påverkan på sina barns yrkesval, har den rollen delvis tagits över av kändisar, både inom sport och musik, men också på internet. Det finns unga youtubers som startat en Youtubekarriär och har större inkomst än sina föräldrar. Många unga blir då både inspirerade att lyckas på nätet, men de tror också att de måste vara någon på nätet, för att vara lyckade som individer.

Bli fri från påverkan

Hur kan du välja yrke utan omgivningens negativa påverkan? Det första som du behöver göra är att utgå från dig själv. Vi har alla en personlighet och en särskild begåvning. Ett tips är att testa olika slags jobb efter gymnasiet – både jobb som du tror att du kommer tycka om, men också jobb som du aldrig har tänkt på. Du kan sedan leta utbildningar på antagningen – där hittar du alla utbildningar i Sverige. För att göra ett bra val behöver du både veta vad du är naturligt skicklig på och trivs med, men också vad du inte vill göra.