Unschooling är en ny trend vars förespråkare menar att barn inte ska tvingas gå i skolan. Argumentationen kan variera men utgår ofta ifrån att skolgången indoktrinerar barnen på ett sätt som är ohälsosamt. Enligt förespråkarna bör utgångspunkten för lärande istället utgå från barnens intressen. Det är barnens egna nyfikenhet som ska vara vägledande. Vidare menar de också att det sker en mer naturlig inskolning via sociala interaktioner i barnens vardag.

De flesta skulle nog hålla med om att utbildning är nödvändig för att komma någonstans. Det gäller inte minst om du står inför en befodran på jobbet. Om du är ny som chef har Advantum Kompetens en perfekt utbildning för dig. Deras ledarskapskurs är inriktad på att ge dig praktiska kunskaper som du kommer att ha nytta av i din vardag som ledare. Du får inte bara möjligheten att få värdefulla teoretiska och praktiska kunskaper, du kommer dessutom få många tillfällen att utbyta erfarenheter med människor som befinner sig i samma situation som du.

Unschooling växte som trend framför allt under 2010-talet. Det finns ett annat ord som ofta förekommer i sammanhang där unschooling diskuteras och det är “deschooling”. Det är dock viktigt att komma ihåg att de syftar på två olika saker. Unschooling innebär att barnen inte går i skolan. Deschooling å sin sida syftar på åsikten att skolgången borde vara frivillig.