Unschooling

Unschooling är en ny trend vars förespråkare menar att barn inte ska tvingas gå i skolan. Argumentationen kan variera men utgår ofta ifrån att skolgången indoktrinerar barnen på ett sätt som är ohälsosamt. Enligt förespråkarna bör utgångspunkten för lärande istället utgå från barnens intressen. Det är barnens egna nyfikenhet som Continue Reading